Tel. centrala: 035/706-434, Tel. direktor: 035/702-981, email: mssgracanica@bih.net.ba

Mješovita srednja škola

Gračanica

O školi

Geneza škole je od 1925. Godine kada je škola nosila naziv „Zanatska 0brtnička školaGračanica“.

Nakon II svjetskog rata škola je dobila ime „Mladi radnik“, a kasnije se zove škola sa praktičnom obkom. Godine 1972. Škola nosi ime „Srednjoškolski centar Todor Panić“ u Gračanici. Pod ovim nazivom škola radi do 1995. godine kada je upisana u registar kao JU Mješovita srednja škola Gračanica.

Objekat škole raspolaže prostorom koji zadovlojava pedagoške standarde, tehnički uslovi objekta su dobri i škola postiže uvjek dobre rezultate u odgoju mladih i na srednjoškolskim takmičenjima.

Ukupna površina školskog prostora: 6642 m2

Učionica 32 kabineta 13 radionica 16

Nastavne planove za neke od smjerova možete naći ispod

reklama