Tel. centrala: 035/706-434, Tel. direktor: 035/702-981, email: mssgracanica@bih.net.ba

Mješovita srednja škola

Gračanica

Kontakt

JU Mješovita srednja škola Gračanica

Mula Mustafa Bašeskija 2

75320 Gračanica

 

Telefoni:

035 702-981 direktor škole

035 706-434 centrala

12 direktor škole

13 sekretar škole

 

Beganović Midhat - direktor

Nurikić Nermin - pomoćnik direktora za nastavu

Mostarlić Maša - pomoćnik direktora za praktičnu nastavu

Samida Husičić -pedagog škole:

Grbić Jasmina - sekretar škole

 

reklama